De nieuwssite ‘Lier Belicht’ wenst op een verzorgde en kwaliteitsvolle manier gebeurtenissen, evenementen en figuren uit de Lierse regio te ‘belichten’. 

Het uitgangspunt voor deze nieuwssite vormt de vaststelling dat de wereld van de communicatie, de berichtgeving, de duiding en de uitwisseling van informatie in het algemeen en van de journalistiek in het bijzonder, voortdurend in beweging is. De laatste jaren komen de gedrukte media – de gekende uitzonderingen niet te na gesproken – steeds meer onder druk te staan en kennen de nieuwe media – met inbegrip van de digitale nieuwssites – een niet te stuiten opgang.

‘Lier Belicht’ is in belangrijke mate een gevisualiseerde nieuwssite waarin het beeld – onder de vorm van originele en kwaliteitsvolle foto’s – een prominente plaats inneemt. Initiatiefnemer  Mon Rottiers beschikt over een ruime ervaring als fotojournalist. Zo verleende hij zijn medewerking aan diverse weekbladen en publicaties op het vlak van de bedrijfsjournalistiek.

Om het verhaal te vervolledigen wordt het beeldmateriaal aangevuld met bijhorende teksten. Hiervoor wordt een beroep gedaan op Herman De Belder, die eveneens zijn sporen verdiende als journalist-in-bijberoep. Hij schreef o.m. voor verscheidene dag- en weekbladen en  verzorgde tal van publicaties op het vlak van de bedrijfsjournalistiek.

Contact: Mon Rottiers (Rottiers.Raymond@telenet.be – 0496 20 30 06) of Herman De Belder (herman.debelder@skynet.be – 0477 59 42 78).