Belicht

Gepubliceerd: 09/12/2017 - 16:08

Iona vzw. gelegen aan de Nieuwe Bevelsesteenwge in Kessel is een multifunctionele centrum. Het biedt 24 uur opvang voor kinderen en jongeren tot 21 jaar met een verstandelijke beperking en mogelijk bijkomende gedrags- en emotionele problemen en aan volwassenen met een beperking. Kiwanis Lier Twee Neten organiseerde en sponsorde andermaal het Sinterklaasfeest.


Gepubliceerd: 09/12/2017 - 14:43

In het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 organiseert de CD&V Lier-Koningshooikt onder het motto ‘ateLIER’ drie inspraak- en debatmomenten. Tijdens de eerste bijeenkomst werd aandacht besteed aan de thema’s: ondernemen, landbouw, cultuur, sport en toerisme.


Gepubliceerd: 08/12/2017 - 18:09

Het eerherstel van de Lierse monumenten wordt één van de prioritaire aandachtspunten in het verkiezingsprogramma 2018 van de Open VLD Lier-Koningshooikt. Werden in het verleden in de stadsbegroting jaarlijks bedragen ingeschreven voor de restauratie van historische monumenten, dan werd deze post bij het begin van de huidige legislatuur op een lager pitje gezet. Voorrang werd gegeven aan het afbouwen van de stadsschulden. Daarnaast was er het juridisch geschil rond de restauratie van de Sint-Gummaruskerk en waren er de wijzigingen aan het erfgoeddecreet.


Gepubliceerd: 08/12/2017 - 14:48

In het zaaltje van ’t Goed Voorbeeld werd de opbrengst van de jongste Schapekoppenloop overhandigd aan de vertegenwoordigers van SOS Kinderdorpen. Dank zij de meer dan 400 deelnemers aan de recreatieve loop en de gulle sponsors, ging het om een recordbedrag van 9.858 euro.


Gepubliceerd: 08/12/2017 - 13:13

Met het ontsteken van de feestverlichting wordt vrijdagavond 8 december in Lier de feestelijke eindejaarsperiode ingezet. De belangstellenden kunnen vanaf 18.30 uur op het ‘Vuurpleintje’ op de Grote Markt gratis een fakkel bekomen om vanaf 19 uur mee op te stappen in een muzikale fakkeltocht langs diverse straten, waar telkens de verlichting wordt aangestoken.


Pagina's