Belicht

Gepubliceerd: 11/01/2018 - 10:55

‘Action d’Espoir’ (ADE) is een Congolese niet-gouvernementele organisatie die actief is in Zuid-Kivu. Dit gebied wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes, die de bevolking terroriseren, plunderen, moorden en verkrachten. ADE levert een bijdrage aan het herstel van de slachtoffers in de regio. Sinds de escalatie van de crisis trekken steeds meer internationale sponsors zich terug.


Gepubliceerd: 11/01/2018 - 10:51

Toneelkring ‘Hooikt Op Planken’ (HOP) brengt einde januari – begin februari 2018 in een regie van Dirk Belloy  het stuk ‘Paprika uit Afrika’. De voorstellingen hebben plaats in zaal ‘Koningshof’ aan de Mechelbaan.


Gepubliceerd: 10/01/2018 - 13:44

Tijdens de nieuwjaarsreceptie stelde het Berlaarse gemeentebestuur de nieuwe huisstijl voor de gemeente, het OCMW, de bibliotheek, de buitenschoolse kinderopvang en de gemeentelijke basisschool voor. Tot voor kort zorgde alleen het traditionele Berlaarse wapenschild voor enige herkenbaarheid op de gemeentelijke communicatiekanalen. Omdat het wapenschild geen volledige huisstijl behelst, koos het gemeentebestuur ervoor om voortaan naast het schild ook te communiceren met een nieuw eigentijds en fris logo.


Gepubliceerd: 09/01/2018 - 18:45

Vele wandelaars en fietsers die de vesten gebruiken, benutten vaak de doorgang van het Spuihuis. De hellingen aan weerszijden van het historische gebouw zorgen echter voor problemen. Vooral voor wie met een fietskar aan de hand of een elektrische rolstoel de hellingen op wil is dit het geval. Schepen Bert Wollants laat weten dat in het kader van de toegankelijkheid de helling zowel aan de linker- als de rechterkant zal aangepast worden.

Tekst: DéBé

Foto: RM


Gepubliceerd: 09/01/2018 - 18:35

De gemeente Berlaar laat weten dat ereburgemeester Jos Houben op zondag januari 2018 op 98-jarige leeftijd is overleden. Hij was tussen 1947 en 1994 liefst 47 jaar lang actief in de Berlaarse politiek. Eerst als gemeenteraadslid, daarna als schepen van Openbare Werken en 24 jaar als burgemeester.


Pagina's